cover
FOTO magazine
Januari/Februari 1992

Rubriek: Portfolio
Door: Sonja geerlings

Origineel: zes pagina's met 10 afgebeelde computer graphics.
Hier zonder wijzigingen overgenomen uit de publicatie.

 
graphicgraphic

Marc Marc en Benten van Schie

In fotografie en beeldende kunst heeft de computer zijn intrede gedaan. Voornamelijk als een technisch hulpmiddel, zonder een uitgesproken eigen creerende waarde. De omgang met de computer door de beeldend kunstenaars Marc Marc en Benten van Schie laat zien dat de computer meer kan zijn dan een geavanceerd stukje gereedschap.

Hoewel zij niet direkt met fotografie bezig zijn is hun benaderingswijze met de computer voor de fotografie wel degelijk interessant. Dat wordt visueel benadrukt door het sterke zwart-wit karakter van hun werk. Het is dan ook zeker de moeite waard hen in FOTO aan het woord te laten over hun werk, zoals zij het zelf noemen: Auto-composing (Marc Marc) en Beweegtekeningen (Benten van Schie).


Al eerder, in FOTO 9/90 heeft Wim Broekman een stukje gewijd aan een expositie onder de naam Beeldmanipulatie in het Canon Image Centre te Amsterdam met vier kunstenaars, van wie Marc-Marc er een was. Marc Marc presenteerde zich met een installatie van negen computers die in een cyclus van anderhalf uur 26 compostitie-structuren lieten zien (de Auto-Composer), en met een serie laserprints, als compensatie voor het vluchtige karakter van deze kunstuiting. Bij computerkunst kun je meestal spreken over beeldmanipulatie, maar bij het werk van Marc Marc en Benten van Schie zou dat onvolledig zijn. Zij beginnen van de grond af aan met het programmeren van hun eigen programma's, hun eigen beeldtaal, om vervolgens te kunnen visualiseren wat zij willen. Het is een werkwijze, die tot nog toe maar voor enkelen mogelijk is gebleken.

Marc-Marc heeft als achtergrond de kunstacademie, afd. schilderen, in Den Bosch van 1977-1981, waar hij zich gelijktijdig met muziek bezighield. Dat leidde volgens sommige docenten van kwaad tot erger - tot elektronische bij elkaar geraapte apparaten en te weinig tot de discipline waarvoor hij daar eigenlijk zat. Toch heeft die experimentele muziektijd de know-how gegeven voor wat hij nu doet.

Marc-Marc: "Kijkend naar al dat elektronisch zweet achter mij, nam ik mij bij de aanschaf (eind 1987) van de computer voor niet over te gaan tot het leren programmeren, niet weer van voor af aan te beginnen. Maar het bleek al gauw dat computertekenen met de muis mij geen verrijking gaf van beeldende expressie."

Zo komen Marc Marc en Benten dichter bij elkaar, want via een andere weg, maar zeer parallel lopend, was ook zij tot de ontdekking gekomen dat haar computertekeningen met de bestaande programma's voor haar gevoel toch niet haar eigen tekeningen waren.


Benten besloot na de middelbare school, ondanks haar muziektalent, niet naar het conservatorium te gaan. Zij wilde zich niet bezighouden met het vertolken van muziek die al lang geleden door anderen is gemaakt. Ook op de Rietveld Akadiemie was het denken in een bepaald stramien niet wat zij wilde. Met: 'Ik wil eigenlijk helemaal geen kunstenaar zijn' zette zij een streep onder een illusie. Door een opeenvolging van gebeurtenissen gaf de confrontatie met de computer haar echter een ander perspectief.

Voor beiden is het een uitdaging om met een machine te werken die eigenlijk in de meeste gevallen voor heel andere doeleinden bestemd was en gebruikt wordt. Net als in de schilderskunst en de fotografie wordt er nu ook met de computer door niet gebonden kunstenaars bevlogen, en in dit geval bewogen, kunst gemaakt.
graphic f_9006a3graphic f_9009a7
(Marc Marc)

Auto-Composer
Marc Marc gebruikt de automatisering, die zo kenmerkend is voor deze tijd. "lk zie de software als een deel van mijzelf dat kan existeren zonder mijn fysieke aanwezigheid. Mijn 'kloon bestaan' als software bestaat eruit dat ik beeldende compostities genereer. Ondanks dat je de computer naar je hand kunt zetten - het is jouw denkstructuur, jij programmeert - zit er in die softwace een zekere vrijheid van handelen. Het geeft je iets terug, waardoor verrassingen niet uitgesloten zijn. Het resulteert in snelle, ritmische, abstracte compositie-structuren, die oneindig veel variaties kennen."

graphic f_0290a2graphic f_9101a7

(Marc Marc)

Door deze beelden geinspireerd. maar onrustig, stel ik hem de vraag of hij geen moeite heeft met het loslaten daarvan. "Als ik de momenten niet vastleg zijn ze weg. Voor sommige mensen uitermate frusterend. Aanvankelijk had ik daar ook wel last van, maar het gaat niet enkel om het hebben, maar ook om het doen.
"voor een veel dingen kies je niet. ln het begin weet je niets, je onderzoekt de computer. Natuurlijk is er een interactie tussen mijn verworven theorievorming op het gebied van tekenen/schilderen en de computer. Die pas je aan. Sommige dingen zijn gewoon een gegeven waarmee je creatief probeert te zijn, maar de computer heeft zijn eigen eigenschappen. Ik wil niet imiterend bezig zijn met dingen die je vele malen beter met de hand kunt doen. Ik werk dus met mogelijkheden van de computer die geen enkele andere techniek mij biedt. Je ontwikkelt een structuur, een redelijk intellectuele bezigheid, maar daar krijg je op den duur routine in.
Wat uiteindelijk in mijn hoofd zit is het concept en dat werk ik beeldend uit, wat heel emotioneel kan zijn, in tegenstelling tot wat velen over het werk met computers denken. Vanaf het moment dat je technische middelen beheerst verschuift de aandacht zich meer naar datgene je ermee creeert."graphic _alertx1graphic _alertx2
(Benten)

Beweegtekeningen
Voor Benten van Schie is de computer een ideaal medium om haar hang naar muziek, haar beweging en tijd, en naar beeld, het visuele te combineren.
Benten van Schie:"Het beleven van vorm verandert, wanneer je de factor tijd in het werk betrekt. Een vorm heeft tijd nodig om vorm te krijgen, waardoor beweging onstaat. Daarom is tekening als beeld op zichzelf van dat moment, een beeld, en niet het werk, zoals een muziekstuk bestaat bij de gratie van de opeenvolging. Wel geeft het momenten van evenwicht te zien die dan ook worden geprint. Hiermee doe ik een concessie, ik zet het even stil, ter verduidelijking van waar ik mee bezig ben."

graphic _mirpix9graphic _samen_5
(Benten)

"Omdat de tekeningen zichzelf over en over tekenen met eindeloos veel mogelijkheden, moet je je beperken. je verzadigingspunt is sneller bereikt dan bijvoorbeeld met een kunstwerk aan de muur." Bij het kijken naar hun fascinerende beelden voelde ik mij net Alice in Wonderland en ik heb mijn verzadigingspunt nog lang niet bereikt. Met deze, wat zij zelf zeggen, aftreksels, moeten wij het doen, wat in ieder geval kan leiden tot verdere interesse in een nieuwe wijze van omgaan met licht.

For response, send e-mail to . . . . . . . benten@xs4all.nl

Back to main index

Editing and script copyright by Marc Marc Amsterdam 1997

In case of technical questions mail to . . . . .Webmaster

Marc Marc Amsterdam - PoBox 17199 - 1001 JD Amsterdam - Holland

+31 20 625 98 47

Last modified at 8 Februari 1998